Loading cart contents...
Kosár megtekintése Pénztár
Részösszeg: Ft

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2017. november 5-től

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek Hajdu Péter egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 51783239; székhely: 4080 Hajdúnánás, Csiha Győző u. 20.; képviselő: Hajdu Péter; adószám: 68464240-2-29; statisztikai számjel: 68464240-4725-231-09; NAIH-128814/2017., a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa a www.szeszshop.hu Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít. A Szolgáltató minden e honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Megrendelők e feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

II. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek leírása és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek leírása tartalmazza az adott termék űrmértékét, kiszerelését, alkoholos italok esetén alkoholfokát.

III. Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA) (illetve a kedvezményes vásárlásra jogosultak számára a kedvezményes bruttó vételár). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.
A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak a Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni.

IV. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Weboldalon történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező, szeszes italok vásárlása esetén csak nagykorú személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató Weboldalán található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Megrendelés” ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adataival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy az „A kosárban X db termék van” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok a Megrendelő által történő ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése” ikonra kattintás a Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja a Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, a szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 10 percen belül a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 60 percen belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve a Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt. A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. A Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig telefonon vagy e-mailen keresztül tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezésekor jelezheti a Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy, hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata nem szükséges.

A Felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.
A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket 6 hónapig, a fent említett székhelyén őrzi.
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

V. Szállítás

A szállítás módjai:

a, Azonnali kiszállításra csak Debrecen belterületén, a megadott kiszállítási időszakokban, azaz hétfőtől szombatig 14:00-22:00 között van lehetőség. A Szolgáltató a megadott kiszállítási időszakoktól eltérhet, melyről a Weboldalán tájékoztatja a Megrendelőket. A Szolgáltatónak saját hatásköre szerint csak hétfőtől vasárnapig 06:00-22:00 között van lehetősége szeszes italt kiszállítani, mivel a Debreceni Önkormányzat rendeletben tiltja az egyéb időszakokban történő alkoholos italok értékesítését. A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre 1 órán belül szállítja ki. Ez a kiszállítási idő a Szolgáltató hibáján kívül más körülmények miatt (baleset, útlezárás, terelés, stb.), valamint a kiemelt kiszállítási időpontokban (minden kiszállítási nap 18:00 – 22:00 között) megnőhet. Ezen eset fennállása esetén a Szolgáltató a Megrendelőt telefonon vagy e-mailen keresztül értesíti a kiszállítási idő meghosszabbodásáról. A Megrendelőnek ilyen esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendeléstől és semmilyen kötelezettség vagy költség nem terheli.

b, Amennyiben a kiszállítás helyszíne nem Debrecen, úgy a Szolgáltató nem tudja vállalni az azonnali kézbesítést. A kiszállítás időtartama ez esetben: 1-2 munkanap, amelyet jellemzően külső fuvarozó igénybevételével teljesít a Szolgáltató. Ennek költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, melynek mértékéről a megrendelés során tájékozódhat.

A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani.

A házhoz szállítás díja:

a, Azonnali kiszállítás esetén, Debrecen belterületén a következőképpen alakul: amennyiben a megrendelt termékek összértéke nem éri el a 2000 Forintot, a kiszállítás díja: 500 Ft, amennyiben a megrendelt termékek összértéke 2000 és 5000 Forint közé esik, a kiszállítás díja: a megrendelés értékének a 10 %-a, amennyiben a megrendelt termékek összértéke meghaladja az 5000 Forintot, a kiszállítás díjmentes.

b, Ha a kiszállítás helyszíne nem Debrecen, akkor a külső fuvarozó által megadott szállítási díjak az irányadók.

Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (a Megrendelő nem tartózkodik otthon; rossz címet ad meg; az áru ellenértékét nem tudja megfizetni; olyan telefonszámot ad meg, amelyen nem elérhető), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes. Az ismételt kiszállítás díja: bruttó 1500 Ft. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve e címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre utalás esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét, a megrendelt termékek típusát, mennyiségét átvételekor ellenőrizni. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség.

VI. Fizetés

Amennyiben Debrecen belterületére történik a kiszállítás a Megrendelő a termékek átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával tud fizetni. Ha futárszolgálattal történik a kézbesítés, akkor előre utalás vagy utánvétes fizetési mód (készpénzzel vagy bankkártyával) lehetséges. A fizetési feltételeket minden esetben a Szolgáltató és a Megrendelő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig minden esetben a szállított termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

A számla pontatlan vagy többszöri kifizetése esetén a Megrendelő által kért visszautalás valamennyi költségét a Szolgáltató minden esetben felszámítja.

Választható fizetési módok:

– Készpénz: A Megrendelő a kiszállítást követően az áru átvételekor készpénzben fizeti meg az általa vásárolt termékek ellenértékét és a kiszállítás díját a Szolgáltató részére.

– Bankkártyás fizetés: A Megrendelőnek lehetősége van az áru átvételekor bankkártyával (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay, American Express) megfizetni a vásárolt termékek ellenértékét és a kiszállítás díját.

– Előre utalás: a Szolgáltató e-mailben díjbekérő számlát küld a Megrendelőnek a megrendelés alapján. Az összeg beérkezése után a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt és ezt követően vagy kiszállítja, vagy automatikusan megküldi a csomagot a futárszolgálattal. Mindkét esetben az áfa-visszaigénylésre jogosító számla már pénzügyileg rendezett, mivel annak összegét a díjbekérő alapján elutalták.

A Szolgáltatónak nem áll módjában bármilyen étkezési jegy, meleg étkezési utalvány elfogadása. Ha a Megrendelő csak e pénzhelyettesítők valamelyikével tudja a vételárat megfizetni, akkor a Szolgáltató jogában áll az átadást megtagadni.

VII. A Megrendelő elállási joga

Amennyiben a Megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.
A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni, annak kiszállítási költségét azonban nem fizeti vissza. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

Elállás esetén a Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, zárjegye sérült, törött, csomagolása bontott stb.)

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében:

– olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő,
– amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

A Megrendelőt nem illeti meg az indoklás nélküli (abszolút vagy objektív) elállás joga a forgalmazott áruk, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában. Az élelmiszerhigiéniai, tárolási és élelmiszerbiztonsági szabályok a Megrendelőnél való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélynek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indoklás nélküli elállás kizárt.

VIII. Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az info@szeszshop.hu e-mail címen lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a Szolgáltató által a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása – jelen esetben a sikeres kézbesítés – napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:

  • A nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre.
  • Ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül.
  • Ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett.
  • A használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.

A szavatosságra a fentieken túl a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Levélcím: 4080 Hajdúnánás, Csiha Győző utca 20.

E-mail cím: info@szeszshop.hu

IX. Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató – felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a Felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Hajdúböszörményi Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

  • A Szeszshop.hu elkötelezett a kulturált italfogyasztás mellett. Fiatalkorú személyek alkoholfogyasztását nem támogatjuk, ezért nem szolgáljuk ki őket!

    Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A szeszshop.hu böngészésével jóváhagyod a sütik használatát.

    Megerősíted, hogy elmúltál 18 éves?